Categories
Hatch Opportunities Uncategorized

Hatch: rhwydwaith CDC ar gyfer llunwyr â meddwl ffres ar gyfer yr amgylchedd adeiledig yng Nghymru

hatch_grey_circleHatch yw rhwydwaith Comisiwn Dylunio Cymru ar gyfer llunwyr â meddwl ffres ar gyfer yr amgylchedd adeiledig yng Nghymru.

Cynhelir ein cyfarfod nesaf…

Rhagor o fanylion i ddod

Nodau Hatch yw…

 • Gweithredu fel llais ar gyfer dylunio da, a gwneud yn siŵr ei fod yn cael ei glywed gan y bobl iawn
 • Codi ymwybyddiaeth o werth dylunio a chynllunio da, cydgysylltiedig, a’r gwahaniaeth y gall ei wneud i unigolion a chymunedau
 • Dysgu a gwella ein sgiliau i ddod yn ddylunwyr gwell, gan ein galluogi i godi safon dylunio yn yr amgylchedd adeiledig yng Nghymru, a gwneud lleoedd gwell sy’n fwy cynaliadwy
 • Mynd i’r afael â’r heriau a’r risgiau a wynebir gan ddylunwyr talentog yng Nghymru gyda’n gilydd, a phontio’r bwlch rhwng disgyblaethau amgylchedd adeiledig
 • Dangos gwerth prosesau ac atebion dylunio arloesol
 • Codi dyheadau dylunio yng Nghymru
 • Cael hwyl yn y broses!

Er mwyn bodloni ei nodau, bydd Hatch …

 • Yn cynnal nodau strategol Comisiwn Dylunio Cymru yn rhagweithiol
 • Yn cwrdd, siarad a gwneud pethau gyda’n gilydd i gyflawni ein hamcanion
 • Yn rhannu syniadau a gwybodaeth
 • Yn chwilio am gyfleoedd, eu creu a’u rhannu
 • Yn dathlu dylunio da yng Nghymru
 • Yn cymryd diddordeb yn y materion gwleidyddol sy’n dylanwadu ar ddylunio a’r amgylchedd adeiledig
 • Yn cysylltu gyda, ac yn ysbrydoli cenhedlaeth Cymru o ddylunwyr y dyfodol

Lawrlwythwch y Daflen Hatch i ledaenu’r gair

Dilynwch @HatchDCFW ar Trydar

Ydych chi eisiau cymryd rhan?

Os hoffech chi ymuno â Hatch, lawrlwythwch a llenwch y Ffurflen Ymuno hon, a’i hanfon atom ni.

Ffurflen Ymuno Hatch

Mae Hatch yn agored i’r holl ddylunwyr, cynllunwyr, peirianwyr a llunwyr brwdfrydig, meddwl agored ac uchelgeisiol eraill yng Nghymru Ffoniwch ni os hoffech gael gwybod mwy.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwch yn cael eich diweddaru drwy e-bost am ddigwyddiadau a chyfleoedd Hatch, a byddwch yn cael eich ychwanegu at y rhestr o gyfranogwyr Hatch gweithredol ar ein gwefan (gyda’ch caniatâd).

Mae’r Comisiwn Dylunio yn buddsoddi ei adnoddau i hwyluso Hatch, ac rydym yn disgwyl i’r rhai hynny sydd yn ymuno i fynd ati i gyfrannu eu sgiliau a’u syniadau i’r grŵp. (Bydd y rhai hynny sydd heb gyfrannu am gyfnod o chwe mis yn cael eu tynnu oddi ar y wefan).

 

Mae’r rhwydwaith Hatch gweithredol yn cynnwys …

James Stroud, Project Designer, Loyn & Co Architects

John Lloyd, Lead Energy Engineer, Amber Energy

Emily Hall, Associate Architect, Hall + Bednarczyk Architects

Steve Coombs, Architect/Lecturer, Coombs Jones/Welsh School of Architecture

Amy Cowan, Senior Architect, Capita

Kate Davis, Planning Student, Cardiff University

Lauren Philips, Urban Designer, The Urbanists

Wendy Maden, Assistant Planner, The Urbanists

Jamie Donegan, Urban Designer, The Urbanists

Michael Boyes, Architect, Hall + Bednarczyk

Mark Lawton, Landscape Architect, HLM

Emma Pearce, Urban Designer, Arup

Elan Wynne, Principal Architect, Stiwdiowen

Emma Price, Director, EMP Projects & Associates

Peter Trevitt, Peter Trevitt Consulting

Richard Williams, Veritii

Rob Chiat, Urban Designer, Arup

Claire Symons, Senior Landscape Architect, Stride Treglown

Jack Pugsley, Assistant Consultant Planning, Amec Foster Wheeler

Thomas Wynne, Associate Architect, UNIT Architects Limited

Lindsey Brown, Urban Designer/Area Manager (cities), Sustrans

Eleanor Shelley, Architectural Assistant, Scott Brownrigg

Priit Jürimäe, Architectural Assistant, Scott Brownrigg

Efa Lois Thomas, Architectural Assistant, AustinSmith:Lord

Ruth Essex, Consultant & Creative Producer

Graham Findlay, Inclusive Design Consultant, Findlay Equality Services

Olympiada Kyritsi, Architect, Inspire Design

Adam Harris, Architectural Lead

 

 

Daflen Hatch