Hyrwyddo dylunio da gyda chi

Os ydych chi’n cynllunio prosiect newydd, mae help ar gael gan Gomisiwn Dylunio Cymru.

Rydym yn gweithio gyda chleientiaid comisiynu unigol, awdurdodau lleol, cyrff elusennol, gtwpiau cymunedol, buddsoddwyr a datblygwyr i hyrwyddo dylunio da ar gyfer yr amgylchedd adeiledig. Gallwn eich helpu gyda’r gwaith o greu lleoedd cynaliadwy, dylunio trefol a thirwedd, a phensaernïaeth. Gallwn eich cefnogi drwy ddatblygu brîff a chyllideb prosiect i lywio cais am gyllid neu gystadleuaeth ddylunio. Gallwn hefyd gyfrannu at eich prosesau caffael a dethol tîm.

Mae llwyddiant tymor hir unrhyw brosiect yn dibynnu ar ymgysylltu ymlaen llaw. Gallwn hwyluso gweithdai sy'n ychwanegu gwerth, a helpu i arbed amser a newidiadau costus yn ddiweddarach.

Ffoniwch ni ar 029 2045 1964 i ddarganfod mwy neu gallwch chi anfon neges e-bost i connect@dcfw.org