Dylunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy yng Nghymru – Ymgynghoriad ar Ddogfen Ganllaw Ddrafft

 Mae Comisiwn Dylunio Cymru yn ymgysylltu am yr ail dro ar y canllawiau drafft - Dylunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy yng Nghymru. Dechreuodd yr ymgynghoriad ar 24 Ebrill 2023, a’r dyddiad cau ar gyfer ymateb yw 19 Mehefin 2023.

Gweler ein llythyr i gael rhagor o wybodaeth.

I roi sylwadau, llenwch yr holiadur yn unol â’r fformat a nodir yn y deunyddiau ymgynghori, a’i anfon dros yr e-bost at connect@dcfw.org.

Diolch yn fawr.