DCFW sy'n dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2022 - Carole-Anne Davies

Carole-Anne Davies sydd yn rhannu ei meddyliau heddiw i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod.

Carole-Anne Davies

Yr un.

Yr un …

…sy’n ymwybodol ohoni ei hun cyn mynd i’r ystafell.

…sy’n methu â chredu ei bod yno.

…sy’n sefyll allan ond nid mewn ffordd dda – yn ei thyb hi.

…sy’n wahanol i bawb arall oherwydd lliw ei chroen.

Yr un â gwallt coch.

Yr un fawr.

Yr un bengaled.

Yr un uchel ei chloch.

Yr un sy’n ymddiheuro bob tro y mae’n siarad …mae’n ddrwg gen i, ga’ i …

Yr un sydd ddim yn academaidd.

Yr un sydd yn academaidd.

Yr un â’r ‘gwallt’.

Yr un hoyw.

Yr un draws.

Yr un hen.

Yr un ifanc.

Yr un sy’n darllen.

Yr un na lwyddodd i glywed i ble roedd y lleill yn mynd.

Nid ‘yr un’, ond un ymhlith miliynau, sy’n cael y neges bob diwrnod nad yw’n ffitio.

Mewn byd llawn rhagfarn mae dimensiynau mor gaethiwus.

#breakthebias #IWD2022

 

Carole-Anne Davies yw Prif Weithredwr Comisiwn Dylunio Cymru.