Datganiad mewn ymateb i gyhoeddiad Adeiladu Lleoedd Gwell

Mae Jen Heal, Ymhynghorydd Dylunio yng Nghomisiwn Dylunio Cymru, yn croesawu cyhoeddiad Adeiladu Lleoedd Gwell. Dywedodd hi: “Gall y system gynllunio helpu i gyflawni dyfodol mwy gwydn a disglair i Gymru.

“Mae’r misoedd diwethaf wedi amlygu sut gall lleoedd, a chreu lleoedd da, wneud gwahaniaeth mawr i ansawdd ein bywydau, ein lles a’n heconomi. Mae’r system gynllunio yn ganolog i hyn, felly rydym ni’n croesawu cyhoeddi’r ddogfen, a chadarnhad yr ymrwymiad i greu lleoedd o ansawdd.

“Yng Nghomiswn Dylunio Cymru, rydym ni’n dal i weithio gyda thimau dylunio, awdurdodau lleol, a datblygwyr i greu lleoedd gwell trwy ddylunio da. Mae hyn yn cynnwys ein gwaith ar gyfer Llywodraeth Cymru ar ddatblygu gwasanaeth adolygu dylunio arbenigol ar gyfer cynlluniau datblygu lleol, er mwyn sicrhau bod penderfyniadau creu lleoedd yn gallu sicrhau’r canlyniadau gorau posib.

“Rydym ni’n dal i gefnogi Partnertiaeth Creu Lleoedd Cymru. Yn ein holl waith ar hyn o bryd, rydym yn bwriadu cymhwyso’r hyn a ddysgom trwy gydol y misoedd anoddaf a hyrwyddo gwell canlyniadau ar gyfer pawb wrth i ni weithio gyda Llywodraeth Cymru i helpu gyda’r adferiad.”

Gallwch ddarllen 'Adeiladu Lleoedd Gwell', cyhoeddiad Llywodraeth Cymru, yma.