Cyngor Abertawe yn ymrwymo i ailgodi'n gryfach gydag addewid Creu Lleoedd

Cyngor Abertawe yn ymrwymo i ailgodi'n gryfach gydag addewid Creu Lleoedd