Rhwydwaith i chi

Hatch yw’r rhwydwaith ar gyfer llunwyr â meddwl ffres ar gyfer yr amgylchedd adeiledig yng Nghymru.

Mae Hatch wedi cael ei sefydlu a’i gefnogi gan Gomisiwn Dylunio Cymru, ac mae’n fforwm i bobl o bob un o'r disgyblaethau dylunio i rannu syniadau a gwybodaeth, i ddathlu dylunio da yng Nghymru, ac i gysylltu â'r genhedlaeth o ddylunwyr yng Nghymru yn y dyfodol.

Nod Hatch ydy…

  • Bod yn lais ar gyfer dylunio da, a gwneud yn siŵr ei fod yn cael ei glywed gan y bobl iawn
  • Codi ymwybyddiaeth o werth dylunio a chynllunio da, cydgysylltiedig, a’r gwahaniaeth y gall ei wneud i unigolion a chymunedau
  • Dysgu a gwella ein sgiliau i ddod yn ddylunwyr gwell, gan ein galluogi i godi safon dylunio yn yr amgylchedd adeiledig yng Nghymru, a gwneud lleoedd gwell sy’n fwy cynaliadwy
  • Mynd i’r afael â’r heriau a’r risgiau a wynebir gan ddylunwyr talentog yng Nghymru gyda’n gilydd, a phontio’r bwlch rhwng disgyblaethau amgylchedd adeiledig
  • Dangos gwerth prosesau ac atebion dylunio arloesol
  • Codi dyheuadau dylunio yng Nghymru
  • Cael hwyl yn y broses!

Lawrlwythwch y Daflen Hatch i ledaenu’r gair, a rhowch wybod i ni am eich syniadau ffres ar gyfer gweithgareddau, digwyddiadau neu ymweliadau.

Cliciwch yma i ymuno.