Quadrant Shopping Centre, Swansea (Jan 06)

Mae'r ddogfen hon yn hoelio sylw ar arferion da llunio Datganiadau Dylunio a Mynediad (DAS) yng Nghymru.

Nod y canllawiau yw:
- amlinellu manteision llunio DAS,
- rhoi cyngor ar yr hyn y dylid ac na ddylid ei gynnwys mewn DAS,
- rhoi arweiniad ar sut i lunio'r ddogfen; a
- nodi'r materion y dylid eu cynnwys ynddi.

Mae hefyd yn rhoi cyngor i swyddogion awdurdodau cynllunio lleol ar y cwestiynau i'w gofyn pan fônt yn asesu DAS i benderfynu a oes proses ddylunio gadarn wedi'i defnyddio ac a yw ansawdd y dyluniad yn amlwg.

Datganiadau Dylunio a Mynediad yng Nghymru: Pam, Beth a Sut