Siarter Creu Lleoedd

Mae Siarter Creu Lleoedd Cymru wedi cael ei datblygu gan Lywodraeth Cymru a Chomisiwn Dylunio Cymru mewn cydweithrediad â Phartneriaeth Creu Lleoedd Cymru – sef grŵp amlddisgyblaethol sy'n cynrychioli proffesiynau a sefydliadau sy'n gweithio o fewn yr amgylchedd adeiledig a naturiol.

Mae'r Siarter yn adeiladu ar y ffocws ar gryfhau ar Greu lleoedd mewn polisi ac ymarfer yng Nghymru, a'i nod ydy darparu dealltwriaeth gyffredin o'r ystod o ystyriaethau sy'n cael eu defnyddio i greu lleoedd. Mae'r siarter yn amlinellu chwe egwyddor creu lleoedd sy'n cwmpasu'r ystod o ystyriaethau sy'n cyfrannu at sefydlu a chynnal lleoedd da.

Ymrwymo i’r siarter

Rydym yn croesawu unrhyw sefydliad sy'n ymwneud â chreu lleoedd neu lunio'r amgylchedd adeiledig i ymrwymo i’r siarter. I wneud hyn, anfonwch e-bost at placemakingwales@dcfw.org yn dweud, ar ôl ystyried geiriad y Siarter, bod eich sefydliad wedi cytuno i ymrwymo i'r egwyddorion. Unwaith y bydd hyn wedi cael ei dderbyn, bydd enw eich sefydliad yn cael ei ychwanegu at y rhestr o lofnodwyr ar y wefan, a bydd logo’r Siarter yn cael ei anfon atoch chi i'w ddefnyddio. Bydd eich manylion cyswllt yn cael eu hychwanegu at restr gyswllt Llofnodwyr y Siarter, a byddwch yn derbyn newyddion a gwybodaeth berthnasol, oni bai eich bod chi’n dymuno optio allan.

Anfonwch y manylion canlynol:

Enw Cyswllt:

Sefydliad:

Cyfeiriad E-bost Cyswllt:

Cytundeb: Wrth lofnodi Siarter Creu Lleoedd Cymru, mae [enw'r sefydliad] yn cytuno i gefnogi'r gwaith o greu lleoedd ym mhob maes perthnasol o'n gwaith, ac i hyrwyddo'r chwe egwyddor creu lleoedd wrth gynllunio, dylunio a rheoli lleoedd newydd a lleoedd sy'n bodoli’n barod.

Mae ysbryd partneriaeth yn un o gyd-gefnogaeth, anogaeth a gweithredu cadarnhaol. Disgwylir i'r llofnodwyr hyrwyddo a chynnal egwyddorion y siarter yn eu holl waith.

Llofnodwyr

Mae’r sefydliadau canlynol wedi ymrwymo i Siarter Creu Lleoedd Cymru:

 • AHR Architects
 • Ainsley Gommon Architects
 • Alt-Architecture
 • Arden Kitt Associates Ltd
 • Arup
 • Austin-Smith:Lord
 • Barton Willmore
 • BDP
 • Benham Architects
 • Benjamin Hale Architects
 • Building with Nature *
 • Bridgend County Borough Council
 • Bron Afon Housing Association
 • C2J Architects and Town Planners
 • Cadw *
 • Cadwyn Housing Association
 • Candleston Homes
 • Canolfan Cydweithredol Cymru
 • Cardiff Community Housing Association
 • CFW Architects
 • Chamberlain Moss King Architecture
 • Chartered Institute of Housing (CIH) *
 • Chartered Institution of Highways & Transportation (CIHT) *
 • Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) *
 • Childs Sulzmann Architects
 • Chris Jones
 • Clwyd Alyn
 • Coastal Housing Group
 • Comisiwn Dylunio Cymru *
 • Commonplace
 • Community Housing Cymru (CHC) *
 • Cowbridge with Llanblethian Town Council
 • Creu Architecture
 • Cyfoeth Naturiol Cymru (NRW) *
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru *
 • Cymorth Cynllunio Cymru *
 • Cyngor Abertawe
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
 • Cyngor Castell-nedd Port Talbot
 • Cyngor Sir Gaerfyrddin
 • Cwmpas
 • Dandara West Ltd
 • Dow Jones Architects
 • Down to Earth Project
 • Edenstone Group
 • First Choice Housing Association Ltd
 • Federation of Master Builders (FMB) *
 • FOR Cardiff
 • Fraser Strategic Land
 • Gaunt Francis Architects
 • George and Co
 • Good Homes Alliance
 • GRIMSHAW Architects
 • Grŵp Cynefin
 • Hammond Architectural Ltd
 • Highlight Planning
 • HILLS + CO
 • HLN Ltd
 • Holder Mathias Architects
 • Home Builders Federation (HBF) *
 • Housing Learning and Improvement Network (LIN)
 • Hughes Architects
 • Hughes:O'Hanlon Architects
 • Huw Griffiths
 • IBI Group
 • Institute of Highways Engineers *
 • Institution of Civil Engineers (ICE) *
 • Jackson Concepts
 • John McCall Architects
 • KJG Architects
 • Knight Architects
 • Landscape Institute (IL) *
 • Land Studio Ltd
 • Lawray Architects
 • LDA Consulting Ltd
 • Lightwood Planning
 • Linc Cymru
 • Lovell Partnerships Ltd
 • Loyn + Co Architects
 • Llywodraeth Cymru *
 • Mace Group
 • Maindee Unlimited
 • Melin Homes
 • Merthyr Valleys Homes
 • Midas Group Ltd
 • Miller Research (UK) Ltd
 • Monmouthshire County Council
 • Mott MacDonald Ltd
 • Nash Partnership
 • National Infrastructure Commission for Wales (NICfW) *
 • Newport City Homes
 • Newydd Housing Association
 • One Newport PSB
 • OPEN (Optimised Environments Ltd)
 • Owen Davies Consulting Ltd
 • Oxford Architects
 • Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
 • Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
 • Pentan Architects
 • Penarth Civic Society
 • Penarth Living Streets
 • PER Consulting Ltd
 • Persimmon Homes East Wales
 • Persimmon Homes West Wales
 • Planning Officers Society for Wales (POSW) *
 • Play Wales *
 • PLPlanning
 • Pobl
 • Powell Dobson Architects
 • Prifysgol Caerdydd *
 • Ramblers Cymru
 • Red River Archaeology
 • Redrow Homes Limited
 • Rhondda Housing Association
 • Richards Moorehead and Laing Ltd
 • Ritchie*Studio
 • Roberts Limbrick
 • Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) *
 • Royal Society of Architects in Wales (RSAW) *
 • Royal Town Planning Institute (RTPI) *
 • Saer Architects
 • SaveTheHighStreet.org
 • Spring Design Consultancy Limited
 • St. Modwen Developments Ltd.
 • Starki Limited
 • Stiwdio Owens
 • Stride Treglown
 • Studio Response
 • Studio Walmsley Architects
 • Sustrans *
 • Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru *
 • Tir Collective Landscape Architects
 • Tirion Homes
 • The Architectural Heritage Fund
 • The Environmental Dimension Partnership (EDP)
 • The Means
 • The Open Spaces Society
 • The Urbanists
 • Torfaen County Borough Council
 • Trafnidiaeth Cymru (TFW) *
 • United Welsh
 • Unit3 Design Studio Ltd
 • Urban Foundry
 • Vale of Glamorgan Council
 • Valleys to Coast
 • Vectos
 • Wates Residential
 • Wei Yang + Partners
 • West Coast Arboriculture & Land Planning Ltd
 • Y Tri Parc Cenedlaethol

(* Aelodau o Bartneriaeth Creu Lleoedd Cymru)