Beth yw Creu Lleoedd?

Mae Creu Lleoedd yn golygu cydweithrediad rhwng sectorau a disgyblaethau gwahanol, er mwyn ystyried sut gellid datblygu lleoedd bywiog ac arbennig mewn modd cynhwysfawr. Mae’r adran hon o’r wefan yn darparu gwybodaeth bellach am Siarter Creu Lleoedd Cymru, adnoddau allweddol ar gyfer creu lleoedd gan gynnwys Canllaw Creu Lleoedd, a newyddion a diweddariadau am greu lleoedd.

Mae’r fideo canlynol yn gyflwyniad i Greu Lleoedd:

placemaking_Guide_Digital_WEL_v3